استان هرمزگان

شهر بندرعباس به لحاظ نزدیکی به خط استوا و ساعت آفتابی مناسب پتانسیل بالایی جهت تولید برق خورشیدی دارد. در استان هرمزگان علاوه بر نیروگاه های بخش های حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی در شهر های میناب، رودان، حاجی آباد و بستک، نیروگاه های برق خ.رشیدی مختلفی توسط بخش خصوصی اجرا شده است.

اسکرول به بالا