صبا باتری SABA

صبا باتری SABA

شركت توسعه منابع انرژي توان، با هدف پشتيباني منسجم از نيروهاي مسلح درحوزه انرژي و مشاركت در طرح هاي ملي مرتبط با انرژي در سال 1390 تاسيس شد. این شرکت با طیف وسیعی از باتری های مختلف از ظرفیت 4.5 آمپر تا 200 آمپر ساعت و همچنین توان تولیدی 5.2 میلیون دستگاه در سال انواع باتری های سرب اسیدی و سیلد را دارا می باشد.

اسکرول به بالا